Warren Michio Tsuneishi Collection Home
Close Window

Warren Michio Tsuneishi - Interview with Warren Michio Tsuneishi: clip: His duties as a translator of captured documents.
3:58 to 13:31 (09:33)