PREV........NEXT........INDEX........NEW SEARCH

Asian Reading Room (Library of Congress)

Titles

One grain of sand :
One, tilting leaves :
Only by struggle :
Onward, Christians! :
Operationalizing CARP in the Philippine uplands :
Operationalizing local-level planning :
The opposing thumb :
Optometry and related jurisprudence /
Orchids in the mud :
The ordeal of Elizabeth Vaughan :
Organizational behavior :
Organizing government for effective development administration :
Organizing people for power :
Organizing resources for greater ASEAN economic cooperation :
Organizing strategies in women's health :
The origins of metropolitan Manila :
Orion's belt and other writings /
La Orosa :
Orosman at Zafira /
Ostrova sampagity /
The Other side of the summit :
The other view :
Our environment needs media :
Our lady of the carnival :
Our paradise :
Out of control :
Over a cup of coffee /
Overcoming poverty through credit :
The overseas Chinese in ASEAN :
Oversight hearing into the current political, economic, and civil unrest in the Philippines :
P.O.W. 972 /
Ang P/Filipino sa agham panlipunan at pilosopiya /
The PC and EDSA :
PEP talk :
POW :
PSRC media factbook, 1987.
Pacific crossings :
The Pacific lake :
The Pag-IBIG story :
Mga Pag-aaral sa ilang usaping pang-agrikultura.
Pag-aaral sa tunay na repormang agraryo.
Pagbabalik loob :
Ang pagguho ng Troya /
Paghahasik :
Paghipo sa matang-tubig /
Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma =
Pagkain at kalayaan ng bayan /
Pagkamakabuhay :
Pagkamakatao :
Pagkamulat ni Magdalena :
Hay paglako ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos nin mihay antompel ha Diyos =
Paglalakbay :
Mga pagpapahalagang Pilipino sa mga gunita /
Pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pagbasa :
Pagpaplanong pangwika tungo sa modernisasyon :
Pagsabog ng liwanag ;
Pagsalubong sa habagat /
Pagsalunga :
The Pain will go on until justice is done :
Pakikibaka tungo sa mapagpalayang kultura ;
Mga pakuwelang kuwento sa baranggay /
Palabas :
Los Palacios de la Nueva España, sus tesoros interiores :
Pali-palitong posporo :
Palihan :
Palipad-hangin /
Ang pamahayagan /
Pamathalaan :
Pamayanan :
Pambubugbog ng asawa :
The Pampangans :
Ang pamumuhay na Islamiko /
Panahon ng Hapon :
Sa panahon ng ligalig :
Pananagutan at katiwalian : koleksiyon ng mga tala /
Pananandata knife fighting /
Pananandata rope fighting :
Pananandata yantok at daga =
Pandect of commercial law and jurisprudence /
Pangarap at hinagpis :
Panitikan :
Panitikan ng Pilipinas :
Panitikan ng Pilipinas Para sa Kolehiyo /
Ang panitikan ng pambansang demokrasya =
Panitikan ng rebolusyong 1896 :
Panulaang Cebuano :
Panunuring pampanitikan II :
Papers and proceedings :
Papers from the First Asia International Lexicography Conference, Manila, Philippines, 1992 /
Papers of the Conference on the Tripoli Agreement: Problems and Prospects, September 12-13, 1985 /
A parable of flesh /
Parables of the barrio /
Parade of the dead :
Parangal kay Avellana.
The paranoid style in American politics, and other essays /
Parcellised capital and underdevelopment :
Parikala :
Parteien und Gesellschaft /
A participant's report on the Pacific Parliamentary Caucus, January 7-9, 1989 :
Participation in governance :

PREV........NEXT........INDEX........NEW SEARCH