Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

The Atlantic World Home Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections  Interpretive Texts

About The National Library of the Netherlands and Other Partners
De Koninklijke Bibliotheek en andere partners

  The Atlantic World Home >> About the Site >> About The National Library of the Netherlands and Other Partners
[KB]
The National Library of the Netherlands, The Hague

Background

The Koninklijke Bibliotheek was founded in 1798, based on the private library of exiled stadtholder Prince Willem V. Named the Koninklijke Bibliotheek in 1806, the KB was declared the National Library of the Netherlands in 1982 on the occasion of the inauguration of its present building.

The Koninklijke Bibliotheek has the mission to preserve the national printed and written heritage. As a depository library, the KB collects and preserves all publications that are issued by officially registered Dutch publishers as well as a good deal of Dutch grey literature. A scholarly library, the KB serves both the academic community and individual scholars. The KB carries out special tasks relating to the national information infrastructure, library cooperation, library research, and the application of technology in information services.

Collections

The collections of the KB comprise more than 3.3 million items, including 2.5 million books and 15,000 current periodicals. Special collections include incunabula, medieval and modern manuscripts, and early printed books. The KB also has important collections of songbooks, children’s literature, books on sports and games, books of private presses, and the world’s largest collection of Dutch newspapers and newspapers from the former Dutch colonies.

Contact Points

Web-sites:
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
http://www.kb.nl

Memory of the Netherlands (Geheugen van Nederland) site:
http://www.geheugenvannederland.nl

Central Address:
The Memory of the Netherlands Project Office
Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
P.O. Box 90407
2509 LK The Hague
The Netherlands

Tel.: 31 (0)70-3140161
Fax: 31 (0)70-3140450
E-mail:
      info@geheugenvannederland.nl
      info@kb.nl

Other Partners

In developing The Atlantic World: America and the Netherlands, the National Library of the Netherlands has also cooperated with other Dutch institutions that have supplied digital images of important items in their collections to the project. These institutions are:

[NAH]
The Netherlands National Archives, The Hague
Nationaal Archief, Den Haag
http://www.nationaalarchief.nl

[PB]
Plantage Library, University of Amsterdam Libraries
Plantage Bibliotheek, Bibliotheek can de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
http://cf.uba.uva.nl/en/libraries/biology/plantage.html

[GAA]
Municipal Archives, Amsterdam
Gemeentearchief Amsterdam
http://gemeentearchief.amsterdam.nl/Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken
 
 Collecties  Toelichting

De Koninklijke Bibliotheek en andere partners
About The National Library of the Netherlands and Other Partners

  De Atlantische Wereld Home >> Over de site >> De Koninklijke Bibliotheek en andere partners
[KB]
De Koninklijke Bibliotheek

Achtergrond

De Koninklijke Bibliotheek (KB) werd gesticht in 1798, op basis van de privé-bibliotheek van de verbannen stadhouder Prins Willem V. In 1806 kreeg ze de naam Koninklijke Bibliotheek, in 1982 werd de KB ter gelegenheid van de opening van het huidige gebouw officieel tot Nationale Bibliotheek van Nederland verklaard.

De voornaamste taak van de Koninklijke Bibliotheek is het in stand houden van het nationale gedrukte en geschreven erfgoed. Als depotbibliotheek verzamelt en bewaart de KB alle publicaties van officieel geregistreerde Nederlandse uitgevers, en ook veel Nederlandse grijze literatuur.

Als wetenschappelijke bibliotheek verleent de KB diensten aan de academische gemeenschap en aan individuele wetenschappers.

De KB vervult speciale taken met betrekking tot de nationale informatie-infrastructuur, de samenwerking tussen bibliotheken, bibliotheekonderzoek en de toepassing van technologie in informatiediensten.

Collecties

De collectie van de KB omvat meer dan 3,3 miljoen banden, waaronder 2,5 miljoen boeken en 15.000 tijdschriften. Speciale collecties omvatten incunabelen, middeleeuwse en moderne handschriften, alsook boeken uit de 16de-18de eeuw.

De KB heeft ook belangrijke collecties liedboeken, kinderboeken, sport- en spelboeken en boeken die particulier zijn gedrukt. Daarnaast bezit de werelds grootste collectie van Nederlandse kranten en kranten van de voormalige Nederlandse koloniën.

Contact

Web-sites:
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
http://www.kb.nl

Geheugen van Nederland:
http://www.geheugenvannederland.nl

Centraal adres:
Projectbureau Het Geheugen van Nederland
Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Nederland

Tel.: 31 (0)70-3140161
Fax: 31 (0)70-3140450
E-mail:
      info@geheugenvannederland.nl
      info@kb.nl

Andere Partners

Bij de samenstelling van De Atlantische Wereld: Amerika en Nederland heeft de Koninklijke Bibliotheek ook samengewerkt met andere Nederlandse instellingen die digitale afbeeldingen van belangrijke stukken uit hun collecties voor het project ter beschikking hebben gesteld. Deze instellingen zijn:

[NAH]
Nationaal Archief, Den Haag
http://www.nationaalarchief.nl

[PB]
Plantage Bibliotheek, Bibliotheek can de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
http://cf.uba.uva.nl/en/libraries/biology/plantage.html

[GAA]
Gemeentearchief Amsterdam
http://gemeentearchief.amsterdam.nl/