Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway


Collections / Collecties Interpretive Texts / Toelichting

About: Collections from the National Library of the Netherlands [KB]
Collecties van de Koninklijke Bibliotheek[KB]

  The Atlantic World Home >> Collections >> About: Collections from the National Library of the Netherlands [KB]
De Atlantische Wereld Home >> Collecties >> Collecties van de Koninklijke Bibliotheek [KB]
  List of Collections from [KB]   Lijst van de collecties van de [KB]    
 

Book and Other Printed Material Selections from the National Library of the Netherlands

The Dutch settlement in North America resulted in the publication of many works in Amsterdam and other Dutch cities. This selection includes early descriptions of New Netherland; charters and other documents published by, or on behalf, of the West India Company; pamphlets produced to promote settlement or suggest improvements to the management of the colony; and English-language materials about the history of the Dutch in America published in the nineteenth and early twentieth centuries.


[Browse]
[About: Rights and Reproductions]
[About: KB]
 

Selecties uit de Koninklijke Bibliotheek: Boeken en andere gedrukte werken

De vestiging van Nederlanders in Noord-Amerika heeft een stroom van publicaties in Amsterdam en andere Nederlandse steden op gang gebracht. De selectie bevat vroege beschrijvingen van Nieuw-Nederland; octrooien en andere documenten gepubliceerd door of namens de West-Indische Compagnie; pamfletten die gepubliceered werden om emigratie naar Nieuw-Nederland te promoten of voorgestelde verbeteringen voor het bestuur van de kolonie; en Engelstalige stukken over de geschiedenis van de Nederlanders in Amerika, gepubliceerd in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw.


[Bladeren]
[About: Rights and Reproductions]
[About: KB]
 
Caption follows

(Images link to KB webserver)

De stichting van New York in juli 1625 (The Founding of New York in July 1625), F.C. Wieder 1925. KB Special Collections / KB Bijzondere Collecties.
 

Manuscript Selections from the National Library of the Netherlands

Journael van Nieu Nederlandt 1647. Beschreven inde jaeren 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. en 1646 is a unique thirty-nine-page document by an unknown author describing events in the colony of New Netherland in the years 1641-46. Because of its importance to the study of the early history of New York, the manuscript was translated into English and published under the auspices of the State of New York in Albany in 1856.


[Browse]
[About: Rights and Reproductions]
[About: KB]
 

Selecties uit de Koninklijke Bibliotheek: Handschriften

Het "Journael van Nieu Nederlandt 1647. Beschreven inde jaeren 1641.1642. 1643. 1644. 1645. ende 1646" is een uniek document van negenendertig pagina's, geschreven door een onbekende auteur. Het beschrijft gebeurtenissen in de kolonie Nieuw-Nederland in de jaren 1641 tot 1646. Vanwege het belang voor de bestudering van de vroege geschiedenis van New York is het in het Engels vertaald en onder auspiciën van de staat New York in 1856 in Albany uitgegeven.


[Bladeren]
[About: Rights and Reproductions]
[About: KB]
 
Caption follows

(Images link to KB webserver)

Journael van Nieu Nederlandt 1647. Beschreven inde jaren 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. ende 1646 (Journal of New Netherland, as written in the years 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 and 1646), 1641-1646. KB Manuscript Collections / KB Handschriftencollectie
 

Map Selections from the National Library of The Netherlands

The cartographic collections of the National Library contain more than 25,000 maps and atlases. One item digitized for this project--a map of the region that is now New England--was published by Nicholas Visscher II (1649-1702) and is based on an earlier (1651) map by Johannes Janssonius. This later map depicts all of the existing European settlements of the time.


[Browse]
[About: Rights and Reproductions]
[About: KB]
 

Selecties uit de Koninklijke Bibliotheek: Kaarten

De cartografische collectie van de Koninklijke Bibliotheek omvat meer dan 25.000 kaarten en atlassen. Een voor dit project gedigitaliseerd stuk, een kaart van het gebied dat nu New England is, is uitgegeven door Nicholaas Visscher II (1649-1702) en gebaseerd op een eerdere kaart van Johannes Janssonius uit 1651. De kaart laat alle bestaande Europese nederzettingen uit die tijd zien.


[Bladeren]
[About: Rights and Reproductions]
[About: KB]
 

(Images link to KB webserver)

Novi Belgii - Novaeque Angliae nec non partis Virginiae tabula (New Belgium, New England, and parts of Virginia), Nicolaas Visscher II, 1684. KB Map Collections / KB Cartografische Collecties.