Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

The Atlantic World Home Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections  Interpretive Texts

Timeline of European Exploration
Tijdbalk van de Europese ontdekkingsreizen

  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664 >> Exploration and Discovery >> Timeline of European Exploration

1445The Portuguese explorer Dinis Dias is the first European to sail down the west coast of Africa to its westernmost point, which he names Cape Verde.
1482-83Diago Cao explores the west coast of Africa for Portugal and discovers the mouth of the Congo River.
1488Bartholomeu Dias of Portugal is the first European to sail from the Iberian Peninsula to the southern tip of Africa.
1492-1504Christopher Columbus completes four exploratory voyages to the Western Hemisphere.
1497-99Sailing from Lisbon with four ships, the Portuguese navigator Vasco da Gama is the first European to round the Cape of Good Hope; after a stay in India, he returns to Portugal with half his original fleet.
1519-11Sailing eastward, a small fleet of Spanish ships under the command of Ferdinand Magellan circumnavigates the globe for the first time.
1524Giovanni da Verrazano, an Italian in the service of France, explores the North American coast from the Carolinas to Newfoundland, including the mouth of the Hudson River.
1534-41Jacques Cartier makes three voyages westward from France across the Atlantic searching for the Northwest Passage to Asia. On the second of these voyages, he sails up the St. Lawrence River to the site of present-day Montreal.
1576-78The Englishman Martin Frobisher makes three attempts to find the Northwest Passage; on one voyage he sails north to Baffin Bay; on another he ventures west into the Hudson Strait.
1577-80Sailing westward, the Englishman Sir Francis Drake commands the second fleet to circumnavigate the globe.
1584Philip Amadas and Arthur Barlowe, both in the service of Sir Walter Raleigh, explore the coast of present-day North Carolina in search of suitable areas for English settlement.
1602Wybrand van Warwijck establishes the Dutch East India Company's first settlement in the East Indies at Bantam.
1603-08Samuel de Champlain explores New France and founds the city of Quebec.
1605-06The Dutchman Willem Jansz discovers Australia while exploring the East Indies for the Dutch East India Company.
1607John Smith founds the English colony of Jamestown in Virginia.
1607-11Henry Hudson undertakes four voyages of exploration: the first two are unsuccessful attempts to discover the Northeast Passage to China for an English company; the second two are failed attempts to discover the Northwest Passage; during the third voyage, Hudson explores the Hudson River for the Dutch East India Company; the last voyage, again for an English company, ends with Hudson's death in Hudson Bay.
1614Adriaen Block explores the Hudson River and the Connecticut River Valley, which he claims for the Netherlands.
1618-23Jan Pieterszoon Coen establishes Dutch colonial control of the East Indies; he founds the town of Batavia (present-day Jakarta) as the capital of this empire.
1624The first settlers arrive at the New Netherland colony of the Dutch West India Company.

Caption follows

Vniversale descrittione di tvtta la terra conoscivta fin qvi (Universal description of the world as known until now), Ferando Berteli, 1565. LC Geography and Map Division.

This map by Ferando Berteli was published in Venice in 1565 and is based on an earlier map by Giacomo Gastaldi. It shows that by the mid-sixteenth century, European cartographers had obtained a reasonably complete view of the world as it is known today.


Caption follows

Portolan atlas of 9 charts and a world map, etc., dedicated to Hieronymus Ruffault, Abbot of St. Vaast, Battista Agnese, ca. 1544. LC Geography and Map Division.

This map from a famous atlas created in Venice by Battista Agnese shows Magellan's route around the world.Caption follows

Voyages from Holland to America, A.D., 1632 to 1644, David Pietersz de Vries, 1857. LC General Collections.

In 1841 the New-York Historical Society began a project to publish translations of the "annals of the Dutch colonists by whom the arts of civilization were originally planted on the banks of the Hudson." De Vries's book was translated by Henry C. Murphy and published in 1857 in the third volume of the society's collections.


Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken
 
 Collecties  Toelichting

Tijdbalk van de Europese ontdekkingsreizen
Timeline of European Exploration

  De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664 >> Verkenning en ontdekking >> Tijdbalk van de Europese ontdekkingsreizen

1445 De Portugese ontdekkingsreiziger Dinis Dias is de eerste Europeaan die langs de westkust van Afrika zeilt en het meest westelijke punt Kaap Verde noemt.
1482-83 Diogo Cao reist voor Portugal langs de westkust van Afrika en ontdekt de monding van de rivier de Kongo.
1488 De Portugese Bartholomeu Dias is de eerste Europeaan die van het Iberisch Schiereiland naar de zuidelijkste punt van Afrika zeilt.
1492Christopher Columbus onderneemt vier ontdekkingstochten naar het westelijk halfrond.
1497-99 De Portugese zeevaarder, Vasco da Gama, is de eerste Europeaan die, met vier schepen vanuit Lissabon, rond Kaap de Goede Hoop zeilt; na een verblijf in India keert hij terug naar Portugal met de helft van zijn oorspronkelijke vloot.
1519-21Oostwaarts zeilend vaart een kleine vloot van Spaanse schepen, onder het commando van Ferdinand Magellan, voor de eerste keer de wereld rond.
1524 Giovanni da Verrazano, een Italiaan in Franse dienst, verkent de Noord-Amerikaanse kust van North en South Carolina tot aan Newfoundland, en de monding van de rivier de Hudson.
1534-41 Op zoek naar een noordwestelijke doorvaart naar Azië, maakt Jacques Cartier drie reizen vanuit Frankrijk naar het westen, de Atlantische Oceaan over. Op de tweede reis zeilt hij de St. Lawrence rivier op tot aan de plek waar nu Montreal ligt.
1576-78 De Engelsman Martin Frobisher doet drie pogingen om de noordwestelijke doorvaart te vinden. Op één reis zeilt hij noordwaarts tot aan de Baffinbaai. Op een andere reis waagt hij zich westwaarts de Hudsonstraat in.
1577-80 Via de westelijke route vaart een vloot onder commando van de Engelsman Sir Francis Drake als tweede de wereld rond.
1584 Philip Amadas en Arthur Barlowe, beiden in dienst van Sir Walter Raleigh, verkennen de kust van het hedendaagse North Carolina op zoek naar geschikte plaatsen voor Engelse nederzettingen.
1602Wybrand van Warwijck sticht de eerste nederzetting in de Oost voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
1603-08 Samuel de Champlain verkent Nieuw-Frankrijk en sticht de stad Quebec.
1605-06 Op zijn verkenningstocht voor de VOC in de Oost ontdekt de Nederlander Willem Jansz Australië.
1606John Smith sticht de Engelse kolonie Jamestown in Virginia.
1607-11 Henry Hudson onderneemt vier ontdekkingsreizen. De eerste twee zijn vergeefse pogingen om voor een Engelse maatschappij een noordoostelijke doorvaart te vinden naar China. Op zijn volgende twee reizen tracht hij tevergeefs een noordwestelijke doorvaart te vinden; tijdens de derde reis ontdekt hij de rivier de Hudson voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC); de laatste reis, die hij weer voor een Engelse maatschappij maakt, eindigt met de dood van Hudson in de Hudsonbaai.
1614 Adriaan Block verkent de rivier de Hudson en ontdekt de Connecticut-vallei, die hij voor Nederland claimt.
1618-23 Jan Pieterszoon Coen vestigt de Nederlandse koloniale heerschappij in Oost-Indië. Hij sticht de stad Batavia (tegenwoordig Jakarta) als de hoofdstad van dit rijk.
1624 De eerste kolonisten komen aan in Nieuw-Nederland, een kolonie van de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC).


Caption follows

Vniversale descrittione di tvtta la terra conoscivta fin qvi, Ferando Berteli, 1565. LC Geography and Map Division.

Deze kaart van Ferando Berteli werd in 1565 in Venetië uitgegeven en is gebaseerd op een eerdere kaart van Giacomo Gastaldi. Ze laat zien dat Europese cartografen in het midden van de 16de eeuw al een aardig compleet beeld hadden van de wereld zoals wij die tegenwoordig kennen.


Caption follows

Portolan atlas of 9 charts and a world map, etc., dedicated to Hieronymus Ruffault, Abbot of St. Vaast (Portolaan atlas met 9 kaarten en een wereldkaart, etc. Opgedragen aan Hieronymus Ruffault, abt van St. Vaast), Battista Agnese, ca. 1544. LC Geography and Map Division.

Deze kaart uit een beroemde atlas, gemaakt in Venetië door Battista Agnese, laat de reis om de wereld van Magellan zien.Caption follows

Voyages from Holland to America, A.D. 1632 to 1644 (Reizen van Nederland naar Amerika, AD., 1632 tot 1644), David Pietersz de Vries, 1857. LC General Collections.

In 1841 startte de New York Historical Society een project om vertalingen te publiceren van de "annalen van de Nederlandse kolonisten, die de beschaving naar de oevers van de Hudson brachten." Het boek van De Vries werd vertaald door Henry C. Murphy en in 1857 gepubliceerd in het derde deel van de "Collections of the New York Historical Society".