Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

The Atlantic World Home Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections  Interpretive Texts

The Sale of Manhattan
De verkoop van Manhattan

  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664 >> New Netherland >> The Sale of Manhattan

The story of how the Dutch bought Manhattan was popularized by nineteenth-century American historians and artists who depicted a scene in which Dutchmen in black Calvinist attire dealt with Native Americans dressed up like nineteenth-century Plains Indians. All that is really known about this event is from a letter written by Pieter Schagen, a Dutch West India Company official. In 1626 Schagen wrote the directors of the company that Governor Peter Minuit had purchased the island from the Indians in exchange for goods worth sixty Dutch guilders. Later, historians somehow calculated that sixty seventeenth-century Dutch guilders were worth twenty-four nineteenth-century U.S. dollars, the figure that entered the history books as the "price" for which Manhattan was sold.

The actual story is probably more complicated. The Native American tribes at that time were unfamiliar with the European practice of buying and selling land--they simply did not think of land as something that could be sold. Whatever their intention, the Indians' "sale" was to have important consequences, as the Dutch chose the island as the location for their chief settlement in New Netherland.


1. " . . . [O]ur people are in good spirit and live in peace. The women also have borne some children there. They have purchased the Island Manhattes from the Indians for the 60 guilders. It is 11,000 morgens in size."

2. The earliest known map of Manhattan was made by Johannes Vingboons in 1639. The Dutch called the present-day Hudson the North River (the Delaware was the South River).

3. The original plan for New Amsterdam shows the fortress located at the lower end of Manhattan and the nearby farms of the West India Company. The pentagonal form was widely used in European fortifications of the period.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Brief P. Schagen over aankoop Manhattan (Letter by P. Schagen mentioning purchase of Manhattan), 1626. National Archives of the Netherlands. (1)


Caption follows

Manatus gelegen op de Noot [sic] Rivier (Manhattan located on the North River), Johannes Vingboons, 1639. LC Geography and Maps Division. (2)Caption follows

(Images link to KB webserver)

"De oorspronkelijke aanleg van New-York...", from De Stichting van New York in juli 1625 (The Founding of New York in July 1625), F.C. Wieder 1925. KB Special Collections. (3)


Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken
 
 Collecties  Toelichting

De verkoop van Manhattan
The Sale of Manhattan

  De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664 >> Nieuw-Nederland >> De verkoop van Manhattan

Het verhaal hoe de Nederlanders Manhattan gekocht hadden, werd gepopulariseerd door negentiende-eeuwse Amerikaanse historici en kunstenaars. Zij schilderden een tafereel waarin Nederlanders in donkere kleding onderhandelden met inheemse bewoners, gekleed als 19de eeuwse Indianen van het middenwesten. Alles wat er in werkelijkheid bekend is van deze gebeurtenis, komt uit een brief geschreven door Pieter Schagen, een functionaris van de West-Indische Compagnie. In 1626 schreef Schagen aan de bewindhebbers van de Compagnie dat gouverneur Peter Minuit het eiland van de Indianen had gekocht met goederen die zestig Nederlandse guldens waard waren. Later hebben historici op de een of andere manier berekend dat zestig Nederlandse guldens uit de 17de eeuw, 24 Amerikaanse dollars uit de 19de eeuw waard waren. Dit getal kwam in de geschiedenisboeken als de "prijs" waarvoor Manhattan was verkocht.

De werkelijke toedracht is waarschijnlijk wat gecompliceerder. De Indianenstammen waren in die tijd niet op de hoogte van de Europese praktijk om land te kopen of te verkopen. Zij dachten bij land niet aan iets dat je kon verkopen. Wat ze er ook onder verstaan mogen hebben, de verkoop door de Indianen had verregaande consequenties, aangezien de Nederlanders besloten om van het eiland de hoofdvestiging van Nieuw-Nederland te maken.


1. "...[O]ns volck daer kloec is en: vreedigh leven hare vrouwen hebben ooc kinderen aldaer gebaert hebben t'eylant Manhattes van de wilde gekocht, voor de waerde van 60 guld: is groot 11000 morgen."

2. De eerst bekende kaart van Manhattan werd gemaakt door Johannes Vingboons in 1639. De Nederlanders noemden de Hudson de Noord Rivier (de Delaware was de Zuid Rivier).

3. De originele kaart van Nieuw-Amsterdam laat het fort zien dat lag op de zuidelijke punt van Manhattan, en de naburige boerderijen van de West-Indische Compagnie. De vijfhoekige vorm werd in die periode veel gebruikt bij Europese fortificaties.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Brief P. Schagen over aankoop Manhattan, 1626. Nationaal Archief van Nederland. (1)


Caption follows

Manatus gelegen op de Noot [sic] Rivier, Johannes Vingboons, 1639. LC Geography and Maps Division. (2)Caption follows

(Images link to KB webserver)

"De oorspronkelijke aanleg van New-York...", uit De Stichting van New York in juli 1625, F.C. Wieder 1925. KB Bijzondere Collecties. (3)